โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

Wakeup Thailand
ประเภทการแข่งขัน :
ชื่อทีม :
หัวหน้าทีม ชื่อ : นามสกุล :
เพศ : อายุ : ปี
ที่อยู่ เลขที่ : หมู่ที่ :
หมู่บ้าน : ตรอก / ซอย :
ถนน แขวง / ตำบล
เขต / อำเภอ : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
หมายเลขติดต่อ (บ้าน) : มือถือ :
email :

 

งานแถลงข่าวโครงการ "รู้คุณแผ่นดิน" แนวคิด "สตื่น" 30 ตุลาคมศกนี้ ร่วมกันปลุกคนไทยให้ตื่นทั้งประเทศ

  • 00
  • 00
  • 00

Upcoming Events

04
May

Sunday Services

Service Times 8:45 - 9:50 - 10:45

14
APR

Mar 4, 2012 - Meeting for all Children’s Ministry Volunteers

12:30 pm

24
JUN

Mar 4, 2012 - Meeting for all Children’s Ministry Volunteers

12:30 pm